Sunday, September 20, 2009

අහිතකර අධිශබ්ද ඔබේ මොළයත් කනත් විනාශ කරයි

මිනිසාගේ බාහිර කන,මැද කන හා අභය්‍යන්තර කන යනුවෙන් ඉතා පැහැදිලිව හදුනාගත හැකි ප්‍රධාන කොටස් තුනකි. අප බොහො විට කන යනුවෙන් හදුන් වන්නේ පිටතට නෙරා ඇති කර්ණිකාවෙන් හා ධ්වනි තරංග මැද කන වෙතට යොමු කරන බාහිර ශ්‍රවන නාලයෙනි.
ශ්‍රවන නාලයේ සිදුර මදක් ආවරණය කරන පේශිමය තැල්ල ට්‍රගසය (Tragus) නම් වේ. කර්ණිකාවේ පහත කොටසට අනුඛණ්ඩිකාව යයි කියති. බාහිර ශ්‍රවන නාලය (External Auditory Meatus ) අඟල් 1 1/4ක් පමණ දිගය. නාලයේ පිටත 1/3ක් සියුම් කෙස්වලින් අස්තරණය වී ඇත. එම කොටසේ ස්වේද ග්‍රන්ට්‍ ඉටි වැනි කලාඳුරු නම් නම් ශ්‍රරාවයක් හටගනි.මේ සියුම් කේස් හා කලඳුරු මගින් දුවිලි,ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වැනි දේ කන තුළට පිවිසිම වැළකේ. අධික වශයෙන් කලාඳුරු එක්රැස් වීමෙන් කන්බෙරය (Tympanic Membrance ) තෙරපෙයි. එවිට වෛද්‍යවරයකු ලවා එම කලාඳුරු ඉවත් කරවාගත යුතුය. මැද කනේ පියස්ස සෑදි ඇත්තෙ ඉතා සියුම් අස්ථි තහඩුවකිනි. මැද කන හරහා කුඩා ශ්‍රවණ අස්ථිකා (auditory Ossicles) පිහිටා ඇත.
ඒවා මුද්ගාරිකාව (Malleus ),නිඝාතිය (Incus) හා ධරණකය (Stapes) යන නම් වලින් හැදින්වේ.
මුද්ගාරිකාව කන් බෙරයේ ඇතුලු පැත්තට සවි වී තිබේ. එතැනින් පටන් ගන්නා අස්ථිකා දාමය කර්ණ පටහ කුහරය හරහා විරුද්ධ පැත්තේ බිත්තිය දෙසට යයි. මෙම බිත්තියේ කුඩා කවුළුවක් තිබෙන තිබෙන අතර එය අණ්‍ඩාකාර ගවාක්ෂයයි. මෙම කවුළුව තුළින්. අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂයට ඇතුළතින් ආලින්දය (Vestbule) නම් වු මාධ්‍ය කුහරයක් තිබේ. මෙය උඩ පැත්තෙන් අර්ධ චක්‍රාකාර නාල තුනක් සමග සම්බන්ධ වේ.
බාහිර ශ්‍රවන නාලය ඔස්සේ ධ්‍‌වනි තරංග මැද කන වෙතට ළඟාවෙන අතර ඇතුළු කන වෙත ශබ්දය ගෙනයා හැකි ක්‍රම තුනක් තිබේ. ඉතා වැදගත් ක්‍රමය වන්නේ කන්බෙරය කම්‍පනය කිරීමයි. ජිවිත කාලය තළදි ශ්‍රවණ හැකියාව වටින් විට වෙනස් වේ. ස්නායු අන්ත උත්තේජනය (Enthusiam) වී ශ්‍රවණ ස්නායුව ඔස්සේ ස්නායු ආවේග (Neuro Impulse) මොලයට යයි. සාමාන්‍ය නීරෝගි කනකට තාරතාවේ (Pitch) වෙනස්කම් 1500ක් පමණ හදුනා ගත හැක. අධි ශබ්ද ප්‍රභේදයන්ට බලවේග (Power) යන්ත්‍ර, යානා හා ගුවන්යානා ශබ්ද, අධි සංගීත ශබ්ද යනාදිය ඇතුළත් වේ. කන් ඇසීම ආරක්ෂා කර ගනිමේ යෝග්‍යතම ක්‍රමය කන් ඇබ භාවිතා කරීමයි. සමහර සංගීත උත්සවවලදි Decibel එකක 100 ඉක්මවා යාම කර්ණ ආසාදනයට මුලික හේතුව වේ. මොළයේ සමහර කොටස්වලට හානි පැමිණිමෙන් සමතුලිකතාව නැතිවිමෙන් කෙලින් සිට ගැනිමේ හා ඇවිදීමේ හැකියා පරිහේ..

12 comments:

 1. apha pharmacy meeting http://drugstore4.com/fr/product/glucotrol.html alabama state board of pharmacy technician registration [url=http://drugstore4.com/de/product/paxil.html]paxil[/url]
  pharmacy technician training programs cvs http://drugstore4.com/fr/product/tegretol.html pharmacy affiliate [url=http://drugstore4.com/product/florinef.html]prairie stone pharmacy[/url]
  sample pharmacy business plan http://drugstore4.com/fr/product/himalaya-mentat-syp-ds.html pharmacy school directory [url=http://drugstore4.com/category/anti-fungal.html]anti fungal[/url]
  pharmacy tech course maine http://drugstore4.com/faq.html fievet pharmacy [url=http://drugstore4.com/fr/product/viagra-soft-tabs.html]publix pharmacy sandestin fl[/url]

  ReplyDelete
 2. understanding pharmacy clean room designs http://drugstore4.com/catalogue/b.html pharmacy rockland me [url=http://drugstore4.com/fr/product/viagra-professional.html]viagra professional[/url]
  cvs pharmacy hyattsville md chillum road http://drugstore4.com/de/product/cardura.html free mexico pharmacy [url=http://drugstore4.com/product/himalaya-confido-tabs.html]mcsweeney group sells pharmacy unicare[/url]
  michie pharmacy in michie tn http://drugstore4.com/product/ketasma.html best pharmacy search engine [url=http://drugstore4.com/de/product/female-viagra.html]female viagra[/url]
  scriptx pharmacy http://drugstore4.com/de/product/aygestin.html oregon state pharmacy [url=http://drugstore4.com/fr/product/himalaya-septilin-syrup.html]costco pharmacy tigard oregon[/url]

  ReplyDelete
 3. automation in pharmacy practice http://usadrugstoretoday.com/products/levitra-professional.htm jobs in texas for pharmacy technicians [url=http://usadrugstoretoday.com/products/synthroid.htm]synthroid[/url]
  washington state pharmacy seminars http://usadrugstoretoday.com/products/menopause-gum.htm syncor pharmacy phoenix arizona [url=http://usadrugstoretoday.com/products/estrace.htm]pharmacy awards[/url]

  ReplyDelete
 4. freds pharmacy getwell memphis tennessee http://usadrugstoretoday.com/categories/perte-de-poids.htm wayne state pharmacy review [url=http://usadrugstoretoday.com/products/viagra.htm]viagra[/url]
  target pharmacy two notch road columbia sc http://usadrugstoretoday.com/categories/anti-pilz.htm pharmacy technician state certification [url=http://usadrugstoretoday.com/products/zithromax.htm]sample essay and personal statement for entering pharmacy school[/url]
  ui pharmacy http://usadrugstoretoday.com/products/viagra-jelly.htm walmart pharmacy ozark missouri [url=http://usadrugstoretoday.com/index.php?lng=en&cv=us]Buy generic and brand medications[/url]
  pharmacy tech wages http://usadrugstoretoday.com/products/lasuna.htm best national pharmacy promotion codes [url=http://usadrugstoretoday.com/products/ed-discount-pack-1.htm]pharmacy vaiden ms[/url]

  ReplyDelete
 5. movie world gold coast http://moviestrawberry.com/films/film_sniper_3/ movie charlie and the factory [url=http://moviestrawberry.com/films/film_charade/]charade[/url]
  nashua movie theaters http://moviestrawberry.com/films/film_crazy_beautiful/ yearly popular movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_maniac_cop_3_badge_of_silence/]watch funny jesus movie online[/url]
  full movie uploads http://moviestrawberry.com/countries/?page=68 free adult movie galleries [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_blue_elephant/]the blue elephant[/url]
  rent the movie soundtrack http://moviestrawberry.com/films/film_superhero_movie/ free kid movie on line [url=http://moviestrawberry.com/films/film_lava_storm/]a 80s porno movie called pretty peaches[/url]
  the simpsons movie bootleg http://moviestrawberry.com/films/film_beer_for_my_horses/ little cunts movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_curse_of_el_charro/]the curse of el charro[/url]
  flagship movie theatre rockland maine http://moviestrawberry.com/films/film_nightwish_end_of_an_era/ monroe movie theatre [url=http://moviestrawberry.com/films/film_madagascar_escape_2_africa/]free malayalam movie mp3[/url]

  ReplyDelete
 6. movie vantage http://moviestrawberry.com/films/film_rove_live/ movie maker downlaod [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_viking_queen/]the viking queen[/url]
  movie maker http://moviestrawberry.com/films/film_stuart_little_3_call_of_the_wild/ poor dvd image is it movie maker or sonic [url=http://moviestrawberry.com/hqmoviesbyyear/year_2008_high-quality-movies/?page=24]gi joe movie[/url]
  new delpy movie paris http://moviestrawberry.com/films/film_goodbye_solo/ chinese blowjob movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_insanitarium/]insanitarium[/url]
  sabastiane movie stills http://moviestrawberry.com/films/film_angels_over_broadway/ catherine turner movie star [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_lost_jungle/]movie dvd label[/url]
  bitter blood vhs movie http://moviestrawberry.com/hqmoviesbygenres/download-genre_action-movies/?page=17 bin tere kya he jina song from movie woh lamhe [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_parent_trap/]the parent trap[/url]
  movie archive http://moviestrawberry.com/hqmoviesbycountry/country_usa/?page=93 hd dvd movie reviews [url=http://moviestrawberry.com/films/film_house_of_usher_70/]movie listing ontario[/url]

  ReplyDelete
 7. wee travel denver http://qipp.eu/cruises/wine-for-alaskan-cruises world congress in 2008 travel financial assistance [url=http://qipp.eu/car-rental/car-rental-at-atlanta-htm]car rental at atlanta htm[/url]
  sky diving adventure travel http://qipp.eu/cruise/azimara-cruise-destination covermore business travel insurance australia htm [url=http://qipp.eu/lufthansa/aircraft-embraer-rj145-overhead]sienna travel to from florence[/url]
  electrical convertor travel http://qipp.eu/tour/clutch-tour-dates travel and work in ireland [url=http://qipp.eu/adventure/adventure-bus-travel]adventure bus travel[/url]
  peru bolivia chile travel map http://qipp.eu/tourism/travel-tourism-olympia-washington tv travel shop [url=http://qipp.eu/expedia/multi-axial-expedia-screws]designer travel trailer[/url]
  travel agency templates http://qipp.eu/adventure/adventure-world-skate mauritius holidays travel agent london [url=http://qipp.eu/motel/deming-nm-motel]deming nm motel[/url]
  online travel services http://qipp.eu/map/map-of-isles-of-scilly good to travel to spain in 2008 [url=http://qipp.eu/tours/paris-city-tours]hideout travel trailer[/url]

  ReplyDelete
 8. broaderband software http://freshoemsoftware.com/es/category-100-114/product-25912/ActiveAT-ISO-File-Manager-2-0 census extraction software [url=http://freshoemsoftware.com/it/category-13/product-20920/Artificial-Audio-Obelisk-1-0-VSTi]Artificial Audio Obelisk 1 0 VSTi[/url]
  software serial numbers http://freshoemsoftware.com/fr/category-100-112/product-26698/4Videosoft-DVD-to-Sansa-Converter-3-2 esp powerprompting software [url=http://freshoemsoftware.com/category-200-214/product-19657/Dossier-2-3-Mac]download faceonbody hair designing software[/url]
  download netzero software http://freshoemsoftware.com/fr/category-100-109/product-15516/CoffeeCup-Flash-Password-5-0 antivirus software comparisons [url=http://freshoemsoftware.com/de/category-12/product-28882/Xlinksoft-Youtube-to-PSP-Converter-2009]Xlinksoft Youtube to PSP Converter 2009[/url]
  GFI Event Log Monitor 5 http://freshoemsoftware.com/es/category-12/product-15298/ABest-Video-to-RM-RMVB-MPEG-Converter-4-1 Sevenpar 1.9 Bilingual [url=http://freshoemsoftware.com/fr/category-11/Outils-de-syst-me?page=9]pda software[/url]
  AutomatedQA AQTime 5.20 x86 http://freshoemsoftware.com/category-100-104/product-11604/Graphicxtras-Frames-Collection-1-0-For-Adobe-Photoshop-CS2 free music software [url=http://freshoemsoftware.com/it/category-12/product-12968/2nd-Speech-Center-3-3]2nd Speech Center 3 3[/url]
  keyboard emulator software http://freshoemsoftware.com/es/product-15987/Goldfish-2-1-Mac digital river software news [url=http://freshoemsoftware.com/de/category-11/product-11255/Araxis-Merge-6-5-Professional]free educational software or downloads for kids[/url]

  ReplyDelete
 9. adventure cruise europe luxury travel http://foxusa.eu/vacation-packages/edinburgh-vacation-packages great sites travel new zealand [url=http://foxusa.eu/tour/playhouse-disney-tour]playhouse disney tour[/url]
  outback travel trailers for sale http://foxusa.eu/motel/seagull-motel-lincoln-city-reviews travel trailer as retail store [url=http://foxusa.eu/inn/hunters-lodge-inn]world conference in 2008 travel funding scholarship application[/url]
  travel to iraq http://foxusa.eu/plane-tickets/philippine-plane-tickets travel club affiliate program [url=http://foxusa.eu/tourism/board-promotion-singapore-tourism]board promotion singapore tourism[/url]
  glovebag travel golf bag http://foxusa.eu/car-rental/naples-florida-car-rental digipower travel charger tc 500pfc [url=http://foxusa.eu/airport/vienna-airport-austria-valet-parking]outback deluxe travel system rod[/url]
  travoco travel group http://foxusa.eu/lufthansa/us-airways-flight-4053 youth travel rates [url=http://foxusa.eu/maps/balboa-maps-1500ad]balboa maps 1500ad[/url]
  aaa travel reading berks http://foxusa.eu/cruises/australia-cruises-of-great-barrier-reef work and travel thru europe for over 50 [url=http://foxusa.eu/motel/motel-luxury-las-vegas-nevada]where can i find information on travel com[/url]

  ReplyDelete
 10. sc board of pharmacy http://zebba.eu/hydroxyurea/what-is-hydroxyurea scholarships for students going into pharmacy [url=http://zebba.eu/voltaren/contraindications-of-voltaren]contraindications of voltaren[/url]
  texas law study pharmacy http://zebba.eu/omeprazole/long-term-effects-of-generic-omeprazole prosperity pharmacy [url=http://zebba.eu/impotence/what-causes-impotence]associates degree pharmacy technology[/url]
  pharmacy law missouri defense http://zebba.eu/immune/definition-for-nonspecific-immune-defenses canadian association of pharmacy consultants [url=http://zebba.eu/imitrex/mexican-imitrex-rx]mexican imitrex rx[/url]
  consulting pharmacy layout http://zebba.eu/omnicef/omnicef pharmacy technician continuing education [url=http://zebba.eu/voltaren/voltaren-eye-drops]fruths pharmacy middleport ohio[/url]
  pharmacy st louis http://zebba.eu/vytorin/photograph-of-vytorin safeway pharmacy san francisco [url=http://zebba.eu/vytorin]vytorin[/url]
  vermont pharmacy rules regulations http://zebba.eu/hydrochlorothiazide/otc-cold-medicine-interaction-with-hydrochlorothiazide pharmacy technician educators council [url=http://zebba.eu/feldene/feldene-20-mg]online pharmacy with no membership fee[/url]

  ReplyDelete
 11. successfactors software http://cheapoemsoftware.eu/product-31321/download-full-working-version-of-create-multiple-folders-7-0 palm and software and weight loss [url=http://cheapoemsoftware.eu/es/product-31392/download-full-working-version-of-excel-copy-sheets-multiple-times-7-0]legal download excel copy sheets multiple times 7 0[/url]
  glidden paint software http://cheapoemsoftware.eu/es/product-17010/download-full-working-version-of-avid-xpress-pro-5-8 super inn software [url=http://cheapoemsoftware.eu/es/product-11880/download-full-working-version-of-gecko-software-track-n-trade-pro-4-0-8-2]what is error in software[/url]
  genealogy software compare http://cheapoemsoftware.eu/product-12061/download-full-working-version-of-the-pixel-farm-pfclip-1-0r2 gate city software [url=http://cheapoemsoftware.eu/product-24101/download-full-working-version-of-digieffects-damage-win32-1-2-for-ae]legal download digieffects damage win32 1 2 for ae[/url]
  medical transcription free software http://cheapoemsoftware.eu/product-32237/download-full-working-version-of-select-random-line-s-from-file-s-software-7-0 best free partition management software [url=http://cheapoemsoftware.eu/it/product-17775/download-full-working-version-of-frogmore-print-distributor-4-1]sims online game server software[/url]
  best finance accounts software uk http://cheapoemsoftware.eu/product-10717/download-full-working-version-of-fasoft-n-track-studio-24bit-5-0 accu check plus software [url=http://cheapoemsoftware.eu/product-20949/download-full-working-version-of-navicat-for-postgresql-enterprise-edition-8-0]legal download navicat for postgresql enterprise edition 8 0[/url]
  windows xp utilities software http://cheapoemsoftware.eu/it/product-29202/download-full-working-version-of-kristanix-software-file-renamer-turbo-2-6 bmw e60 software upgrade [url=http://cheapoemsoftware.eu/it/product-25549/download-full-working-version-of-audio-ezworkshop-6-4]windows xp miniature golf software[/url]

  ReplyDelete
 12. what software works with gpsmap 60csx http://goldoemsoftware.com/fr/product-21465/discount-oem-software-pc-doc-pro-4-2 good day trading software [url=http://goldoemsoftware.com/it/product-26914/discount-oem-software-scriptftp-3-3]legal download scriptftp 3 3[/url]
  merit 2000 software download power system http://goldoemsoftware.com/es/product-32044/discount-oem-software-convert-multiple-xls-files-to-openoffice-ods-files-software-7-0 palette embroidery software card reader [url=http://goldoemsoftware.com/de/product-14153/discount-oem-software-3com-network-supervisor-5-2]technics jukebox software[/url]
  small business software for dummies http://goldoemsoftware.com/product-22272/discount-oem-software-adobe-cs4-master-collection metaquotes software coorperation [url=http://goldoemsoftware.com/de/product-19120/discount-oem-software-vector-magic-desktop-edition-1-0]legal download vector magic desktop edition 1 0[/url]
  graffitti software for centro http://goldoemsoftware.com/de/product-13615/discount-oem-software-aurora-media-workshop-3-3 paperport 9.0 software won't start [url=http://goldoemsoftware.com/es/product-31113/discount-oem-software-keseling-web-fotoshow-1-5-german]panda review software[/url]
  paying taxes on software http://goldoemsoftware.com/fr/product-29780/discount-oem-software-kubotek-keycreator-8-5 ten-8 software [url=http://goldoemsoftware.com/de/product-17929/discount-oem-software-project-messiah-studio-3-0]legal download project messiah studio 3 0[/url]
  granite countertop management software http://goldoemsoftware.com/de/product-24786/discount-oem-software-fnprogramvare-bookcat-9-1 windows 2003 server software [url=http://goldoemsoftware.com/de/product-13253/discount-oem-software-magix-digital-photo-maker-2007]patient speech assistance software[/url]

  ReplyDelete

ගල්,මුල්, ඔක්කොම බාරගන්නවා. කුණුහරුප නැතිව ඔන එකක් ලියලා යන්න.